завртки за суви allидови

  • Drywall Screws

    Завртки за гипс картон

    Завртки за гипс картон направени од зацврстен јаглероден челик или нерѓосувачки челик се користат за прицврстување на гипс картон на дрвени столпчиња или на метални столпчиња. Тие имаат подлабоки навои од другите видови завртки, што може да спречи нивно лесно отстранување од гипс картон.