експанзиони завртки

  • Wedge Anchors

    Клинови сидра

    Сидро за клин е сидро за проширување со механички тип, кое се состои од четири дела: тело на сидро со навој, клип за проширување, навртка и мијалник. Овие сидра обезбедуваат највисоки и најконзистентни вредности на држење од кој било механички тип на сидро за проширување
  • Drop-In Anchors

    Сидри за отпадоци

    Сидровите капки се женски бетонски сидра дизајнирани за прицврстување во бетон, тие често се користат за надземни апликации бидејќи внатрешниот приклучок на сидрото се шири во четири насоки за да го држи сидрото цврсто во дупката пред да вметнете прачка со навој или завртка. Се состои од два дела: приклучок за проширување и тело за прицврстување.