целосни навојни прачки

  • Full Threaded Rods

    Целосни прачки со навој

    Целосни прачки со навој се вообичаени, лесно достапни сврзувачки елементи кои се користат во повеќе градежни апликации. Стапчињата се континуирано навојни од едниот крај до другиот и честопати се нарекуваат прачки со целосен навој, прачка за редии, прачка за TFL (цела должина на конец), ATR (прачка за цела нишка) и разни други имиња и акроними.