одделение 4,8 / 8,8 хексадекс ореви со црна оксидација