сидро на клин

  • Wedge Anchors

    Клинови сидра

    Сидро за клин е сидро за проширување со механички тип, кое се состои од четири дела: тело на сидро со навој, клип за проширување, навртка и мијалник. Овие сидра обезбедуваат највисоки и најконзистентни вредности на држење од кој било механички тип на сидро за проширување